دفتر مرکزی صبا فولاد

 • شماره تلفن هوشمند: (+98) 021-91091261
 • شماره تماس: (+98) 021-88667231-3
 • فکس: (+98) 021-88667234
 • کد پستی: 1968714596-8
 • پست الکترونیک: info@sabasteel.co
 • پست الکترونیک دبیرخانه: cs@sabasteel.co
 • نشانی: تهران، خیابان ولیعصر(عج)، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحید دستگردی(ظفر)، پلاک ۳۸۰ ، طبقه ۴

کارخانه صبا فولاد

 • شماره تماس: (+98) 076-3100
 • فکس: (+98) 076-33379184
 • کد پستی: 7931184194
 • پست الکترونیک: bpgss@sabasteel.co​
 • نشانی: بندرعباس، کیلومتر 13 جاده اسکله شهید رجایی، منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس

تماس با ما